Message from the Ambassador of France in Thailand on the Occasion of the Inauguration

Message from the Ambassador of France in Thailand on the Occasion of the Inauguration

สารจากนายตีแยรี มาตู เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เพื่อนร่วมชาติที่รัก ในโอกาสที่ผมเริ่มเข้ารับตำแหน่งโดยไม่รอให้สิ้นสุดระยะเวลาการกักตัวของผมที่เพิ่งเริ่มขึ้นนี้ ผมขอส่งสารแห่งความเชื่อมั่นและความหวังมายังทุกท่าน อันได้แก่ ความเชื่อมั่นในความสามารถของพวกเราทุกคนในการเอาชนะควา...

Read More

Activities

TFTA’s Charity Golf Tournament in 2020
26 Oct

TFTA’s Charity Golf Tournament in 2020

การแข่งขันกอล์ฟการกุศลTFTA ประจำปี 2563    สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส (TFTA)...
TFTA Annual General Meeting 2019
16 Oct

TFTA Annual General Meeting 2019

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย – ฝรั่งเศส การประชุมใหญ่สามัญปร...
ไว้อาลัยเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
11 Sep

ไว้อาลัยเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ตัวแทนคณะกรรมการสมาคมวิชาการและเทคนิคไทย-ฝรั่งเศส ได้เข้าร่วมลงน...
Read More

NEWS

 • Message from the Ambassador of France in Thailand on the Occasion of the Inauguration
 • AWS (Amazon Web Services) Cloud Computing
 • TFTA’s Charity Golf Tournament in 2020
 • เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสเข้าอำลารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสพ้นจากหน้าที่
 • โครงการ “สภาวิศวกรปันสุขให้ชุมชน”

 • Read More

  ARTICLES


  Read More
  Message from the President

  President

  Mr.Utis Chanchenchop

  Message from the President

  Thai-French Technical Association (TFTA) was established for 25th years since November 1993. The association was originate from the ACTIM Thailand Club, which was supported by The... Read More
  Thai-French Technical Association